Skip to content

Dofinansowanie

1.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków firmy Marian Kopała-Zakład Wyrobów Metalowych ”Metal-Kop”, zlokalizowanej w Młynach 180, w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim jest dofinansowany ze środków WFOSiGW w Kielcach w kwocie 1.171.350,00 zł

2.

MARIAN KOPAŁA – ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH „METALKOP” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich [TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie na rynek innowacyjnego, lekkiego, bez żebrowego kontenera z możliwością zastosowania estetycznej reklamy zaawansowanej graficznie]. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych produktów będących efektem przeprowadzonych prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: [650 375,00 PLN]

3.

Informujemy, iż Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY „METAL-KOP” W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała zrealizował następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego METAL-KOP”.

Wartość projektu: 129 150.00 PLN
Wartość dofinansowania: 89 250.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%

4.

Informujemy, że Zakład Wyrobów Metalowych „METAL-KOP” Marian Kopała otrzymał dofinansowanie projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy w ramach działania 1.5 – Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Kwota otrzymanego dofinansowania:  349 354,29 zł.

    5.

Informujemy, iż Marian Kopała ​ Zakład Wyrobów Metalowych „Metal​-Kop” realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt „Wzrost konkurencyjności firmy Metal – Kop w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej”.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Metal-Kop poprzez rozwój oferty produktowej oraz zbudowanie silnej pozycji na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu II działania 1.4 POPW.

  • Efektem realizacji projektu:
    1. Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu – praso-kontenera.
    2. Zaprojektowanie i wdrożenie udoskonalonego produktu – kontenera o niższej (zredukowanej) masie własnej.
    3. Działania w zakresie modernizacji istniejących zasobów technologicznych oraz modernizacji zasobów informatycznych.
    4. Opracowanie procesów organizacyjnych i marketingowych.

Wartość projektu: 6 173 613, 60 PLN
Wartość dofinansowania 2 784 184,87 PLN