Zakład numer 2: Busko Zdrój   Zakład numer 1: Młyny
Zakład numer 1: Busko Zdrój Zakład numer 2: Młyny
Kontenery nowościPojemniki NOWOŚĆ !!! Oferujemy nowy model kontenerów z dodatkowym profilowaniem scian, które usztywnia konstrukcję oraz korzystnie wpływa na efekt wizualny. To rozwiązanie jest opatentowane i chronione Prawem Ochronnym obowiązującym na terytorium UE.
Pojemniki Informacja o cookies : Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce.
Zkład numer 2: Młyny

* Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach
budynków firmy Marian Kopała-Zakład Wyrobów Metalowych ''Metal-Kop'', zlokalizowanej w Młynach 180, w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim jest dofinansowany ze srodków WFOSiGW w Kielcach
w kwocie 1.171.350,00 zł

* METAL-KOP realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: Wdrożenie na rynek innowacyjnego, lekkiego, bez żebrowego kontenera
z możliwoœciš zastosowania estetycznej reklamy zaawansowanej graficznie Dofinansowanie projektu
z UE w kwocie 650 375,00 złDofinansowania
                          

1.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach
budynków firmy Marian Kopała-Zakład Wyrobów Metalowych ''Metal-Kop'', zlokalizowanej w Młynach 180, w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim jest dofinansowany ze środków WFOSiGW w Kielcach
w kwocie 1.171.350,00 zł

2.

MARIAN KOPAŁA - ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "METALKOP"

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

[TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie na rynek innowacyjnego, lekkiego, bez żebrowego kontenera z możliwością zastosowania estetycznej reklamy zaawansowanej graficznie]

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych produktów będących efektem przeprowadzonych prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: [650 375,00 PLN]         

      3.     

Informujemy, iż Zakład Wyrobów Metalowych "Metal-Kop" Marian Kopała zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY "METAL-KOP" W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

W wyniku realizacji projektu Zakład Wyrobów Metalowych "Metal-Kop" Marian Kopała zrealizował następujący cel główny projektu: „Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego METAL-KOP”.

Wartość projektu: 129 150.00 PLN
Wartość dofinasowania:
89 250.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85.00%

         4.     

 Informujemy, że Zakład Wyrobów Metalowych „METAL-KOP” Marian Kopała otrzymał dofinansowanie projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy w ramach działania 1.5 – Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Kwota otrzymanego dofinansowania:  349 354,29 zł.

Logo projektu
Logo projektu