Kontener o zredukowanej masie własnej o pojemności 33 m3

Wzmocnienie ścian bocznych
Opcje