Przyczepa TANDEM wyposażona w hydroburtę

DMC 18 ton.

Wzmocnienie ścian bocznych
Szuflada zbożowa
Opcje